TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA

TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, SPOLEK

0
SPORTOVNÍCH ODDÍLŮ
0
SPORTOVCŮ
0
ROK ZALOŽENÍ

informace ke koronaviru

Vážení sportovci , jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast žáků ve sportovních oddílech .

Bližší informace Vám podají předsedové jednotlivých oddílů viz kontakty.

1.Trvá nadále zákaz přítomnosti veřejnosti ve vnitřních bazénech. Otázka výkonu organizované sportovní činnosti ve vlastním dlouhodobě pronajatém vnitřním bazénu je nejasná, a proto doporučuji konzultovat s Národní sportovní agenturou a rovněž příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

2. V případě organizovaného sportu platí shodný režim pro vnitřní i venkovní sportoviště, zejména: max. 100 osob, bez roušky, pouze WC.

3. Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze v počtu max. 100 osob a bez šaten (pouze WC).

4. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro organizovaný sport (amatérský i profesionální), a to pouze pro sportovce. V případě sportování veřejnosti na venkovních sportovištích doporučuji sledovat výklad orgánů státní správy.

5. Lze pořádat sportovní akce (veřejné i soukromé) v maximálním počtu 100 současně přítomných osob.

6. Lze pořádat jednání spolkových orgánů v maximálním počtu 100 osob.

7. Sportování veřejnosti na vnitřních sportovištích je možné pouze s rozestupy (2 m) a s ochranou dýchacích cest.

sportovní oddíly

sportovní akce

Sportovní činnost je finančně podporována ze státní dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.