Historie

Zprávy o prvním tělovýchovném dění v Třinci sahají do doby před první světovou válkou.

Již v desátých letech dvacátého století existovaly různé sportovní kroužky jako řeckořímský zápas, tenis, gymnastika, turistika, ve dvacátých letech pak kopaná. Tak v roce 1921 vznikl polský KS Sila Třinec, v roce 1922 německý DSV Třinec a v roce 1923 k nim přibyl český sportovní klub SK Třinec.

Tělovýchova a sport v Třinci byla v létech okupace násilně potlačena a začala se rozvíjet až po osvobození naší vlasti. Teprve po válce 4.7.1945 byl správou Třineckých železáren schválen předválečný název SK Železárny Třinec.

V prvních létech byly nejsilnějšími články třinecké tělovýchovy kopaná,lední hokej, dále pak lyžování, plavání, zápas, stolní tenis, tenis, odbíjená, cyklistika a po zániku KČT od roku 1948 turistika.

Těsně před sloučením v roce 1950 vznikl oddíl košíkové, atletiky a v roce 1951 horolezectví. KS Sila v té době sdružovala oddíl kopané, stolní tenis a odbíjenou.

Koncem roku 1951 došlo ke sloučení obou jednot a vzniká jednota s názvem Závodní sokolská jednota Třineckých železáren. Sjednocení mělo nebývalý význam pro další rozvoj tělovýchovy a sportu v Třinci. Tělovýchovná jednota se rozrůstala, přibývaly nové oddíly a brzy získala dosaženými výsledky uznání nejen doma, ale i v zahraničí.

K oddílům přibyly v roce 1952 orientační běh, kanoistika, ZTV a sportovní gymnastika, v roce 1956 oddíl házené, 1964 vzpírání, 1966 krasobruslení, 1967 sportovní kulečník,

1969 kulturistika. V tomto složení sportovních oddílů tělovýchovná jednota působila až do roku 1989. Po tomto roce dochází k odloučení kopané, hokeje a k zániku některých sportovních oddílů.