Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek

 • Tyršova 214 (odkaz na mapy.cz)
  739 61  Třinec
 • IČ: 45235538
 • DIČ: CZ45235538
 • Tel: +420 558 993 320 – sekretariát
 •          + 420 792 376 248
 •          +420 792 371 850 – manažerka
 • E-mail: tjtztrinec@centrum.cz
 • Web: www.tjtztrinec.cz
 • Registrace: Spolkový rejstřík u krajského soudu v Ostravě, spisová značka L 1346

Kontakty na sportovní oddíly

Řídící orgán TJ TŽ, spolek

 • Ing. Kašprišin Mojmír – předseda prezídia
 • Ing. Petr Matuszek – místopředseda prezídia
 • Ing. Patrik Žondor – člen prezídia
 • Mgr. Walach Zdeněk – člen prezídia
 • Stanislav Sajdok – člen prezídia
 • Oto Wrzecionko – člen prezídia

Dozorčí rada TJ TŽ, spolek

 • Ing. Franek Jan – předseda DR
 • Ing. Szturc Jiří – místopředseda DR
 • PaedDr. Emílie Szmeková – člen DR

Další kontakty

 • Ing. Libuše Wiszczorová – manažerka TJ TŽ, spolek
 • Jana Rzymanová – sekretariát TJ TŽ, spolek
 • Ivan Vodička – organizační pracovník